درباره کارتن پستی عمده بار

عکس و فیلم از فروشگاه عمده بار :

آدرس فروشگاه و دفتر فروش و انبار مرکزی :

آذربایجان غربی شهریتان شاهیندژ خیابان استاد شهریار ، پایینتر از اداره گاز ، جنب شرکت دخانیات پریش ، ملزومات بسته بندی عمده بار

دفتر فروش شرکت چسبیده به فروشگاه عمده بار

انبار مرکزی در طبقه دوم فروشگاه

بزودی 2 انبار عمده بار را در تهران و تبریز راه اندازی میکنیمفروش انواع پاکت پستی در فروشگاه عمده بار :


علت حبابدار شدن پاکتهای پستی :


علت حبابدار شدن پاکتهای پستی :


فروشگاه کارتن پستی :


کارتن پستی سایز 8 :


انواع جعبه توتون :


ارسالی های مشتریان :